De totstandkoming van “Het Spel” Een song over een wereld waar niets echt is. Over de noodzaak om een solide thuisbasis te hebben zodat je steeds weer realiteitszin krijgt. We spelen allemaal een spel. Op zich niets mis mee, als we ons dat maar wel blijven realiseren zodat we af en toe weer echt kunnen zijn.

Geschreven door: Erik Smans en Robin van Beek

Tekstbewerking: Wim Rebergen en Jan Tekstra